Παράταση στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΙΤ RawMaterials TrainESEEv2

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Έργου ΕΙΤ RawMaterials TrainESEEv2

Το TrainESEE project, χρηματοδοτούμενο από το EIT RawMaterials, στο οποίο συμμετέχει η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ, αναπτύσσει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του 4 εκπαιδευτικά προγράμματα (Teaching methodology, Project development and management, Innovation and entrepreneurial skills και Science to Business competences).  Τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων στα παραπάνω θέματα και απευθύνονται στα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας των Ορυκτών Πρώτων Υλών (Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ερευνητές ),  Πανεπιστημίων των RIS χωρών της Ανατολικής και Νότιο Ανατολικής Ευρώπης (RIS ESEE).

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα είναι διάρκειας 5 ημερών και θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2021, ως εξής:

  • Teaching methodology: Krakow-Poland, 28/6 – 2/7/2021
  • Project development and management: Sofia-Bulgaria, 07/06 – 11/06/2021
  • Innovation and entrepreneurial skills: Košice-Σλοβακία, 06/09 – 10/09/2021
  • Science to Business competences, Miskolc-Ουγγαρία, 15/11 – 19/11/2021

Σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν το επιτρέψουν, τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.

Σας προσκαλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή σας συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο για το/τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σας ενδιαφέρουν, ακολουθώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο.

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια θα πρέπει να σταλούν με email μέχρι τις 11/01/2021 στη διεύθυνση trainesee2@metal.ntua.gr.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με trainesee2@metal.ntua.gr.

Περισσότερες πληροφορίες για το TrainESEE v2 είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Έργου.

Δείτε επίσης το ενημερωτικό βίντεο