ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Την Τρίτη 12/01/2021 και ώρα 09:45, το Εργαστήριο Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων διοργανώνει διάλεξη με καλεσμένο ομιλητή τον κ. Πεταλά (Μηχανικό Μεταλλείων – Μεταλλουργό ΕΜΠ και Δρ. Γεωτεχνικής Μηχανικής του University of California at Davis των ΗΠΑ) και θέμα “Αριθμητική προσομοίωση βαθιάς εκσκαφής σε μαλακές και ευαίσθητες αργίλους“. Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση περί προοπτικών των αποφοίτων της Σχολής για μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο της γεωτεχνικής μηχανικής.
Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS Teams και είναι ανοιχτή σε όλους τους φοιτητές/φοιτήτριες της Σχολής, ανεξαρτήτως έτους και κατεύθυνσης. Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο, τον ομιλητή και τον τρόπο σύνδεσης, στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση.

Download (PDF, 869KB)