ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (9ου εξαμήνου)

Η εξέταση του μαθήματος του 9ου εξαμ. “ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ”  θα  πραγματοποιηθεί στις 09/2/2021  και ώρα 12:00.