ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-1-21 ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-1-21

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εξαιτίας των κινητοποιήσεων του Φ.Σ. της Σχολής ενάντια στο Νομοσχέδιο για την πανεπιστημιακή αστυνομία και το ανώτατο όριο φοίτησης, δεν θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις την Τρίτη 19.01 και την Τετάρτη 20.01.21, οι οποίες μεταφέρονται στο τέλος της εξεταστικής περιόδου. Για τις ακριβείς ημερομηνίες θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από τη Γραμματεία.

Δημήτρης Καλιαμπάκος

Κοσμήτορας Σχολής Μ.Μ.Μ.