ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ 09, 10 & 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Οι εξετάσεις χειμερινών εξαμήνων που αναβλήθηκαν στις 09, 10 & 11 Φεβρουαρίου 2021 θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως ως εξής:

  • Ορυκτολογία (1ου εξαμ.)

Δευτέρα 15/02/2021 και ώρα 12:00μ.μ.

  • Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων (9ο εξαμ.)

Δευτέρα 15/02/2021 και ώρα 17:30μ.μ.

  • Τεχνική Γεωλογία Ι (7ου εξαμ.)

Τετάρτη 17/02/2021 και ώρα 15:00μ.μ.

  • Ειδικά Θέματα Γεωτεχνικής Μηχανικής (9ου εξαμ.)

Τετάρτη 17/02/2021 και ώρα 09:00π.μ.

  • Μορφοποίηση Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών (9ου εξαμ.)

Τετάρτη 17/02/2021 και ώρα 09:00π.μ.

  • Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις & Τεκτονική Ανάλυση(9ου εξαμ.)

Τετάρτη 17/02/2021 και ώρα 18:00μ.μ.

  • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (9ο εξαμ.)

Σε συνεννόηση με τον Διδάσκοντα

Download (PDF, 100KB)