ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2020-21

Οι εγγραφές των εαρινών εξαμήνων 2ου, 4ου, 6ου, 8ου και 10ου για το ακαδ. έτος 2020-21 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από 15.02.2021 έως 05.03.2021  και η διδασκαλία των μαθημάτων θα αρχίσει στις 18.02.2021.

Όσοι φοιτητές έχουν περατώσει την κανονική διάρκεια σπουδών (με κωδικό mm15…. 14… 13…και παλαιότερο) και συμμετέχουν στην επί πτυχίω εξεταστική των εαρινών μαθημάτων που διεξάγεται παράλληλα με την έναρξη των μαθημάτων και εκκρεμούν οι βαθμολογίες, μπορούν να δηλώνουν κανονικά τα μαθήματα και όταν περαστούν οι βαθμολογίες στο σύστημα, εάν υπάρχει προβιβάσιμος βαθμός θα διαγραφεί η δήλωση από το σύστημα αυτόματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή των ανωτέρω φοιτητών του 10ου εξαμήνου και η δήλωση των μαθημάτων  που έγινε νωρίτερα ήταν προσωρινή και χρησιμοποιήθηκε μόνο για να συμπεριληφθούν οι φοιτητές στα δελτία βαθμολογίας της επιπλέον εξεταστικής που ακολουθεί. Επομένως θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να υποβάλλουν εκ νέου ηλεκτρονική εγγραφή.

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουν οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου στη δήλωση των μαθημάτων της κατεύθυνσης. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • η δήλωση του 8ου εξαμήνου θα πρέπει να περιλαμβάνει 6 μαθήματα συνολικά μαζί με την Πρακτική Άσκηση ΙΙ.
  • Τουλάχιστον 2 μαθήματα της κατεύθυνσης που θα επιλέξουν.
  • Όσον αφορά τις άλλες κατευθύνσεις και τη δεξαμενή όχι πάνω από τρία μαθήματα (αθροιστικά 8ο και 9ο εξάμηνο).

Σύντομα θα ανακοινωθεί και το ωρολόγιο πρόγραμμα με αναλυτικά τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων. Μην ξεχνάτε την εγγραφή στην πλατφόρμα mycourses στα μαθήματα που θέλετε να παρακολουθήσετε.