ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α.), στο άρθρο 98 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 τ.Α) και στην Υ.Α. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255 τ.Β.), σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών στους Τομείς της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών για το ακαδ. έτος 2021-2022, θα διεξαχθούν την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, από τις 11:00 έως τις 12:00 στην αίθουσα 2.05 των Κτηρίων της Σχολής.

Download (PDF, 235KB)

Download (PDF, 221KB)

Download (PDF, 226KB)