ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Όσοι φοιτητές της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών, επιθυμούν να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους στις επαναληπτικές εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου θα πρέπει να το δηλώσουν στο email: elefelena@metal.ntua.gr από 25 Ιουνίου έως και 30 Ιουλίου 2021 όσον αφορά μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου.

 Δικαίωμα βελτίωσης έχουν μόνο τα μαθήματα με προβιβάσιμο βαθμό κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Στη δήλωση θα πρέπει να συμπληρώνετε τα στοιχεία σας, αριθμό μητρώου, ονοματεπώνυμο και τίτλο μαθημάτων που θέλετε να βελτιώσετε.

Παρακαλούμε το email να σταλεί εφόσον έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα των οφειλόμενων μαθημάτων στην καρτέλα σας.