ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ EDUPASS

Σας ενημερώνουμε ότι το https://edupass.gov.gr/ έχει ενεργοποιηθεί για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) και αφορά στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, Π.Δ. 407/80, ερευνητές κ.λ.π., φοιτητές, Μ.Φ., Υ.Δ. και επισκέπτες) που συμμετέχουν με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία στους χώρους του Ε.Μ.Π.  Καθότι δεν έχουμε λάβει νεότερες κατευθυντήριες γραμμές από το Υ.ΠΑΙ.Θ., σας επισυνάπτουμε σχετικές οδηγίες καθώς και έντυπο με συχνές ερωτήσεις και τις σχετικές απαντήσεις (FAQ) για την εφαρμογή λειτουργίας και διαχείρισης της πλατφόρμας Edupass:

Τα εμπλεκόμενα μέλη θα πρέπει να εισέλθουν στην ιστοσελίδα https://edupass.gov.gr/ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxis και τον ΑΜΚΑ τους, έτσι ώστε να δηλώσουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους του Ε.Μ.Π και κατά συνέπεια, συμμετοχής τους στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Στη συνέχεια, θα αιτούνται την καταχώρησή τους στην εκάστοτε ηλεκτρονική θυρίδα του Ε.Μ.Π (Σχολή) δηλώνοντας ότι παραχωρούν την άδεια αυτόματου ελέγχου και προώθησης στην πλατφόρμα Edupass των σχετικών Covid-19 στοιχείων τους (εμβολιασμός, νόσηση, rapid test, PCR test) από το ΗΔΙΚΑ.  Στη συνέχεια θα ακολουθεί αυτόματος έλεγχος αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις (εμβολιασμός, νόσηση, αρνητικό αποτέλεσμα PCR/rapid test) για τη συμμετοχή του προσώπου στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, ανάλογα με τα ισχύοντα ανά περίπτωση υγειονομικά μέτρα. Το αποτέλεσμα του ελέγχου καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική θυρίδα της αντίστοιχης Σχολής Ε.Μ.Π με μία από τις ακόλουθες ενδείξεις: (α) επιτρεπτή παρουσία, (β) μη επιτρεπτή παρουσία, (γ) άγνωστη κατάσταση – απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.  Σημειώνουμε ότι μόνο οι ορισθέντες διαχειριστές/χειριστές θα έχουν πρόσβαση στα συγκεντρωτικά στοιχεία της κάθε Σχολής. Για τη Σχολή μας διαχειριστές/χειριστές έχουν ορισθεί οι κ.κ. Ι. Ζευγώλης, Επικ. Καθηγητής και Κ. Παπακωνσταντινοπούλου, μόνιμη υπάλληλος της Γραμματείας.

Παρακαλούνται θερμά όλοι οι εμπλεκόμενοι στη δια ζώσης διδασκαλία και παρακολούθηση μαθημάτων και εργαστηρίων να προχωρήσουν άμεσα στη διαδικασία δήλωσής τους στην πλατφόρμα Edupass καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διά ζώσης παρουσία τους στις δομές του Ε.Μ.Π.

(Όσον αφορά στους φοιτητές, οι οποίοι δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ ή κωδικούς taxisnet, ενημερώνουμε ότι η είσοδός τους στην πλατφόρμα του edupass μπορεί να γίνει και με κωδικούς e-banking από πληθώρα τραπεζών (Πειραιώς, Εθνική, Alpha κλπ).

 

Download (PDF, 112KB)