Υπεύθυνος Διαχείρισης COVID-19

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6/23-9-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4406/τ.Β./24-9-2021) άρθρο 6, παρ. 1, ο Καθηγητής κ. Κ. Τσακαλάκης ορίστηκε υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού Covid-19. Αναπληρωτής ορίστηκε ο Επικ. Καθηγητής κ. Ι. Ζευγώλης.

Εάν κάποιος φοιτητής, μέλος ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ ή μέλος διοικητικού προσωπικού εμφανίσει συμπτώματα υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τους ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθεί το περιστατικό σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος. Ο φοιτητής θα πρέπει παράλληλα να ενημερώσει και τους διδάσκοντες των μαθημάτων στα οποία συμμετείχε.