ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Υπενθυμίζουμε στους πρωτοετείς καθώς και τους φοιτητές του 3ου εξαμήνου σπουδών , ότι για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους απαιτείται η κατάθεση μιας έγχρωμης φωτογραφίας.

Όσοι φοιτητές έχουν την εκκρεμότητα αυτή παρακαλούνται μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2021 να την προσκομίσουν στη Γραμματεία καθώς δεν θα μπορούν να παραλάβουν πιστοποιητικά εγγραφής.