Πρόγραμμα Περιοδείας 2021 και Επιλογή διαδρομών

Οι φοιτητές του 7ου και 9ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν το φθινόπωρο του 2021 την Πρακτική Άσκηση Ι, παρακαλούνται να ενημερωθούν για το πρόγραμμα της περιοδείας 2020-2021 στο ακόλουθο link: http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=40

Στη συνέχεια η κάθε ομάδα θα πρέπει να επιλέξει μια διαδρομή από το πρόγραμμα και οι εκπρόσωποι των ομάδων θα πρέπει να ενημερώσουν για την επιλογή της διαδρομής την κα Κερασοβίτου έως τις 20/10/2021 και ώρες 08.00-13.30.

Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η επιλογή μιας διαδρομής από δύο ομάδες
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι (κα. Ζ. Κερασοβίτου, 2ος Όροφος, Γραφείο 2.27, Τηλ:210-7722204, e-mail: praktiki1@metal.ntua.gr).

Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Καθηγήτρια ΕΜΠ
Επιστημονική Υπεύθυνη ΠΑ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ