ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 7ο ΚΑΙ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Οι εξετάσεις των μαθημάτων που δεν εμφανίζονται στο μεταβατικό  7ο & 9ο εξάμηνο καθορίζονται ως εξής:

  • Υπόγεια Εκμετάλλευση μεταλλείων (7ο εξάμηνο)

Τετάρτη 16/02/2022 ώρα 09.00 αίθουσα 204

  • Συμβατικά και ρομποτικά μεταλλευτικά συστήματα (9ο εξάμηνο)

Δευτέρα 14/02/22 ώρα 12.00 αίθουσα 203

  • Τεχνική γεωλογία μεταλλευτικών και τεχνικών έργων (9ο εξάμηνο)

Δευτέρα 14/02/2022 ώρα 09.00 αίθουσα 204

  • Εξόρυξη πετρωμάτων με μηχανικά μέσα (9ο εξάμηνο)

Τρίτη 15/02/22 ώρα 12.00 αίθουσα 202

Στις ανωτέρω εξετάσεις θα συμμετέχουν και οι επί πτυχίω φοιτητές που δήλωσαν ήδη συμμετοχή στο εγγραφολόγιο.