ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΜΠ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Δ. Γκιντίδη, Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Ε.Μ.Π., προκηρύσσονται υποτροφίες για την υποστήριξη προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και των οποίων η συμμετοχή στη φοιτητική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων είτε εξαιτίας σωματικών ή ψυχικών προβλημάτων. Ο αριθμός των υποτροφιών που θα χορηγηθούν για το ακαδημαικό έτος 2020-2021 είναι 28, και το ποσό έκαστης είναι 3.000,00€, το οποίο θα δοθεί άπαξ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 07-03-2022, και ώρα 15:00 μ.μ.

Περισσότερα:

http://career.ntua.gr/wp-content/uploads/2022/02/Koinoniki-Merimna_Prosklisi_Ypotrofies_ADA.pdf