ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τη Δευτέρα 28.02.2022 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των φοιτητών του 8ου εξαμήνου, όσον αφορά στις κατευθύνσεις του νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής που πρόκειται να επιλέξουν.

Η Ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο 01 της Σχολής και ώρα 13:30 από τον Κοσμήτορα της Σχολής. Παρόντες στη συζήτηση θα είναι οι  Δ/ντες των Τομέων της Σχολής και μέλη ΔΕΠ όλων των κατευθύνσεων για να απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Tα μαθήματα του 8ου εξαμήνου που γίνονται την ώρα της ανωτέρω ενημέρωσης, θα αναπληρωθούν από τους διδάσκοντες. Σχετική ενημέρωση θα υπάρξει στην πλατφόρμα “Helios”.