ΑΛΛΑΓΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ 8ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ “ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΤΕΡΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ”

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου σπουδών της Σχολής ότι το μάθημα «Μετασχηματισμοί Φάσεων σε Στερεή Κατάσταση» θα πραγματοποιείται:

ΘΕΩΡΙΑ:

 Τρίτη 15:00-17:00 στην αίθ.202 του κτ. Μεταλλειολόγων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

Α΄ Τμήμα : Δευτέρα 13:45-15:30 Εργαστήριο

Β΄ Τμήμα: Τρίτη 10:45-12:30 Εργαστήριο

Γ΄ Τμήμα: Τρίτη 12:45-14:30 Εργαστήριο