ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΦΛΑΜΑΝΔΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα υποτροφιών « Master Mind Scholarships Fellowship Programme» του Πανεπιστημίου Vrije Universiteit Brussel. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για αιτήσεις μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2022 ( και ώρα 17:00, τοπική Βρυξελλών ). Περαιτέρω πληροφορίες, οδηγίες και αιτήσεις στους συνδέσμους που αναγράφονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Download (PDF, 429KB)

Download (PDF, 667KB)