ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ 4ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου που έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα του 2ου εξαμήνου του παλαιού προγράμματος σπουδών  «Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών»  απαλλάσσονται από την υποχρέωση επιλογής μαθήματος γενικού υπόβαθρου του 4ου εξαμήνου.

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών οι φοιτητές που έχουν περάσει ένα από τα δύο μαθήματα «Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών 2ου εξαμήνου» ή «Σχεδίαση ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής 3ου εξαμήνου» απαλλάσσονται από το νέο μάθημα επιλογής  Γενικού Υπόβαθρου του 4ου εξαμήνου με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη και αλγόριθμοι μηχανικής εκμάθησης».