ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2021-22

Το νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών αποτελείται συνολικά από 55 μαθήματα και περιλαμβάνει τα εξής:  (34) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, (8) κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, (2) Πρακτικές Ασκήσεις, (10) επιλογές μαθημάτων στο 8ο & 9ο εξάμηνο και τέλος τη Διπλωματική Εργασία (34+8+2+10+1=55).

Οι πρωτοετείς φοιτητές εντάσσονται εξολοκλήρου στο νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών.

Οι φοιτητές που γράφτηκαν φέτος στο  2ο έτος σπουδών (3ο-4ο εξάμηνο) από τη λίστα των υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού δεν υποχρεούνται να εξεταστούν στο μάθημα «Οικονομικά για Μηχανικούς». Επομένως για να ολοκληρώσουν τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών θα πρέπει να επιτύχουν σε εννέα(9)  κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.

Οι φοιτητές που γράφτηκαν στο 3ο & 4ο έτος σπουδών (5ο-6ο & 7ο-8ο εξάμηνο) από τη λίστα των υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού δεν υποχρεούνται να εξεταστούν στα μαθήματα «Οικονομικά για Μηχανικούς» & «Υδρογεωλογία». Επομένως θα πρέπει να επιτύχουν σε δέκα (10) κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.

Οι φοιτητές που γράφτηκαν στο 5ο έτος σπουδών (9ο εξάμηνο) από τη λίστα των υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού δεν υποχρεούνται να εξεταστούν στα μαθήματα «Οικονομικά για Μηχανικούς», «Υδρογεωλογία» & «Μηχανική Πετρωμάτων». Επομένως θα πρέπει να επιτύχουν σε έντεκα (11) κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.

Για όλους τους υπόλοιπους επι πτυχίω φοιτητές που γράφτηκαν στο 6ο έτος σπουδών ισχύει ότι και για τους φοιτητές του 9ου εξαμήνου.

Τα μαθήματα στα οποία οι φοιτητές έχουν ήδη προβιβάσιμο βαθμό από το προηγούμενο ΠΠΣ αναγνωρίζονται και προσμετρώνται στον αριθμό των μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου.

Συνημμένα θα βρείτε τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και τη διάρθρωση των κατ΄επιλογήν μαθημάτων στα εξάμηνα.

Download (PDF, 627KB)