ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ 6ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΚΙΝΔΥΝΟΙ» ΠΟΥ ΔΙΔΑΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Το μάθημα «Τεχνική Γεωλογία – Γεωκίνδυνοι» αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του 6ου  εξαμήνου (εαρινό) σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών.

Μεταβατικά μόνο για το ακαδ.έτος 2021-22 διδάχθηκε και στους φοιτητές που έκαναν εγγραφή για πρώτη φορά στο 7ο εξάμηνο. Οι ανωτέρω φοιτητές εφόσον δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό στην εξεταστική του Φεβρουαρίου θα εξεταστούν ξανά στο εν λόγω μάθημα στην επαναληπτική του Σεπτεμβρίου. Δεν θα έπρεπε να δηλώσουν ξανά το μάθημα στο εαρινό εξάμηνο. Όσοι φοιτητές το δήλωσαν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το σύστημα αυτόματα θα διαγράψει τη δήλωση του εαρινού εξαμήνου εφόσον το συγκεκριμένο μάθημα για τους φοιτητές του 7ου εξαμήνου ανήκει  στις υποχρεώσεις του χειμερινού εξαμήνου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα της γραμματείας.