ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ  ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΔΙΔΑΧΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Τα κάτωθι μαθήματα αποτελούν επιλογές μαθημάτων του 8ου εξαμήνου (εαρινό) σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών:

  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ
  • ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΥ
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΥΠΩΝ
  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛ/ΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
  • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
  • ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ
  • ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Μεταβατικά μόνο για το ακαδ.έτος 2021-22 διδάχθηκαν και στους φοιτητές που έκαναν εγγραφή στο 9ο εξάμηνο. Οι ανωτέρω φοιτητές εφόσον δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό στην εξεταστική του Φεβρουαρίου θα εξεταστούν ξανά στα εν λόγω μαθήματα στην επαναληπτική του Σεπτεμβρίου. Δεν θα έπρεπε να δηλώσουν ξανά το μάθημα στο εαρινό εξάμηνο. Όσοι φοιτητές το δήλωσαν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το σύστημα αυτόματα θα διαγράψει τη δήλωση του εαρινού εξαμήνου εφόσον τα συγκεκριμένα μαθήματα ανήκουν  στις υποχρεώσεις του χειμερινού εξαμήνου.

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς τα μαθήματα και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και θέλει να γίνει διπλωματούχος την περίοδο του Ιουνίου 2022 θα μπορεί να κάνει χρήση της χαριστικής εξεταστικής για τα εν λόγω μαθήματα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα της γραμματείας.