ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Από τη Γ.Σ. της Σχολής (συνεδρίαση 21-11-2022) επελέγησαν οι κάτωθι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής:

  1. Καλογιάννης Νικόλαος
  2. Καλόγνωμος Αλέξανδρος
  3. Καράνη Ιωάννα
  4. Λεμπέσης Στέφανος
  5. Μαλιαχώβα Αικατερίνη
  6. Σύρρος Σπυρίδων
  7. Φωτιάς Σοφιανός-Παναγιώτης

Οι επιλεγέντες θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 06-12-2022 Αίτηση Εγγραφής στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@metal.ntua.gr

Download (DOCX, 16KB)