ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ IAESTE

Καλούνται οι φοιτητές που θέλουν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών της I.A.E.S.T.E για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (πρακτική άσκηση στο εξωτερικό), να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά στη δ/νση: iaeste@central.ntua.gr από 01 Δεκεμβρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης σας είναι:

  • Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής (το έντυπο της αίτησης συνοδεύει την ανακοίνωση και είναι σε μορφή word για να μπορείτε εύκολα να το κατεβάσετε και να το επεξεργαστείτε).
  • Πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία σπουδών (αιτήσεις που δε συνοδεύονται από αναλυτική βαθμολογία ΔΕ θα γίνονται δεκτές).

Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με το Γραφείο μας (τηλ. 210-772 1945 ή στο email : iaeste@central.ntua.gr) για περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες.

Download (DOCX, 17KB)