ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Eνημερώνουμε τους φοιτητές του 3ου εξαμήνου ότι απαλλάσσονται εφόσον το επιθυμούν από τα Μαθήματα Aγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) κατά τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα του κύκλου σπουδών εφόσον είναι κάτοχοι διπλώματος επιπέδου Β2 και άνω (Η εξέταση στο 3ο εξάμηνο είναι προαιρετική). Κατά το 4ο εξάμηνο, η εξέταση στα ανωτέρω μαθήματα είναι υποχρεωτική καθώς αφορά την ορολογία της Σχολής.

Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα στα τρία πρώτα εξάμηνα απευθύνονται σε όσους έχουν βασική γνώση αυτής, αλλά δεν έχουν δίπλωμα στην κατοχή τους επομένως θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις και στο 3ο εξάμηνο. Ο βαθμός στην καρτέλα προκύπτει από τον μέσο όρο 3ου και 4ου εξαμήνου και καταχωρείται  στο 4ο εξάμηνο. Εάν υπάρχει απαλλαγή στο 3ο εξάμηνο καταχωρείται ο βαθμός εξέτασης του 4ου εξαμήνου.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου  που θέλουν να απαλλαχθούν από την Ξένη Γλώσσα και να μην συμμετέχουν στην εξέταση του Φεβρουαρίου να καταθέσουν αντίγραφο του Διπλώματος μαζί με τη συνημμένη αίτηση ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας το αργότερο μέχρι την έναρξη της εξεταστικής του Φεβρουαρίου.

ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23 ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΤΟΥ 2ΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 4ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ.

Download (PDF, 236KB)