ΔΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ”

Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 12:45, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 205 του κτ. Μεταλλειολόγων διάλεξη με θέμα “Παράγοντες Προγραμματισμού και Σχεδιασμού Σηράγγων Μεγάλης Διαμέτρου”, από τον Δρ. Βαρδάκο. Η διάλεξη απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές/φοιτήτριες κατεύθυνσης Μεταλλευτικής και Γεωτεχνολογίας, αλλά και όποιον άλλο έχει ενδιαφέρον για συναφή θέματα.

Download (PDF, 824KB)