Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων σπουδαστών για το 2023 του Προγράμματος RIS Internship

Σας ενημερώνουμε ότι η  Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως εταίρος του Προγράμματος EITRawMaterials RIS-Internship, σας καλεί να υποβάλετε την αίτησή σας για την εκπόνηση της Πρακτικής Ασκησης στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος. Το RIS Internship συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέχει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, καθώς και σε μεταπτυχιακούς σε προγράμματα ΔΠΜΣ ή άλλα προγράμματα Master, να πραγματοποιήσουν Πρακτική Ασκηση διάρκειας από 1 έως 3 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του έργου.

καθ. Κ. Αδάμ
Υπεύθυνη προγράμματος RIS Internship

https://www.ris-internship.eu/

Subscribe to our mailing list to get the latest news and updates!