ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές της Σχολής ότι το μάθημα της Ξένης Γλώσσας είναι μάθημα επιλογής γενικού υπόβαθρου. Αφορά στην ορολογία της Σχολής και μπορείτε να το επιλέξετε είτε στο 2ο είτε στο 4ο εξάμηνο. Διδάσκουσα είναι η κα Τόγια. Όσοι φοιτητές θέλουν να το επιλέξουν θα παρακολουθούν σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής το μάθημα της Πέμπτης.

Για όλους τους υπόλοιπους φοιτητές των προηγούμενων ετών ισχύουν τα κάτωθι:

  • Απαλλάσσονται εφόσον το επιθυμούν από τα Μαθήματα Aγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) κατά τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα του κύκλου σπουδών εφόσον είναι κάτοχοι διπλώματος επιπέδου Β2 και άνω (Η εξέταση στο 3ο εξάμηνο είναι προαιρετική). (Διδάσκουσα είναι η κα Σταθοπούλου)
  • Κατά το 4ο εξάμηνο, η εξέταση στα ανωτέρω μαθήματα είναι υποχρεωτική καθώς αφορά στην ορολογία της Σχολής. (Διδάσκουσα είναι η κα Τόγια)
  • Ο βαθμός στην καρτέλα προκύπτει από τον μέσο όρο 3ου και 4ου εξαμήνου και καταχωρείται  στο 4ο εξάμηνο. Εάν υπάρχει απαλλαγή στο 3ο εξάμηνο καταχωρείται ο βαθμός εξέτασης του 4ου εξαμήνου.