ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Το ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2023-24 τις κάτωθι υποτροφίες: Μία (1) υποτροφία σε διπλωματούχο της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών για μεταπτυχιακές σπουδές στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού πλήρους φοίτησης και παρακολούθησης με φυσική παρουσία. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.eef.edu.gr/el/nea/prokiryksi-ypotrofion-se-diplomatouhous-emp/