ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022-2023

Οι εξετάσεις των μαθημάτων «Τεχνική Μηχανική- Στατική» 3ου εξαμ. και «Τεχνική Μηχανική –Αντοχή Υλικών» 4ου εξαμ. της Επαναληπτικής Περιόδου 2022-23, θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

  • «Τεχνική Μηχανική- Στατική» 3ου εξαμ. θα πραγματοποιηθεί στις 12/09/2023 και ώρα 15:00 Κτ. Γεν. Εδρών Αμφ.2 και 4 αντί στο Κτ. Μεταλλειολόγων που είχε αρχικά οριστεί.
  • «Τεχνική Μηχανική –Αντοχή Υλικών» 4ου εξαμ θα πραγματοποιηθεί στις 22/09/2023 και ώρα 09:00 Κτ. Γεν. Εδρών Αμφ.2 και 3 αντί στο Κτ. Μεταλλειολόγων που είχε αρχικά οριστεί.