ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ε.Μ.Π. ΣΤΙΣ ΝΕΕΜΠ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ-ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ): 1/9/2023- 30/9/2023

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που βρίσκονται στο site των εστιών http://esties.ntua.gr/ , ηλεκτρονικά  στο email: protokollo@central.ntua.gr χρησιμοποιώντας τo έντυπo αίτησης για ΝΕΕΜΠ. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται με την εισδοχή στην εστία.

Επίσης με τα δικαιολογητικά πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά:

  1. Το έγγραφο από το Υπουργείο Παιδείας των αποτελεσμάτων της σχολής για τους πρωτοετείς προπτυχιακούς.

2. Το έγγραφο αποδοχής στο Μεταπτυπτυχιακό

  1.  Το έγγραφο αποδοχής για τους Υπ. Διδάκτορες.