ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ “HELIOS”

Στη νέα πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων “Helios”  η οποία αντικατέστησε την πλατφόρμα mycourses του ΕΜΠ θα μπορείτε να βρείτε το υλικό όλων των μαθημάτων της Σχολής. Οι διδάσκοντες σε κάθε μάθημα αναρτούν στο “Helios” τις επιμέρους ανακοινώσεις τους και τον αναλυτικό τρόπο οργάνωσης των μαθημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλείσθε όλοι οι φοιτητές της Σχολής να εγγραφείτε στο Helios με χρήση των ιδρυματικών σας κωδικών, μέσα από την ιστοσελίδα https://helios.ntua.gr. Είναι απαραίτητο να δηλώσετε εγγραφή σε όλα τα μαθήματα που σκοπεύετε να παρακολουθήσετε κατά το χειμερινό εξάμηνο. Οι εγγραφές αυτές είναι αναγκαίες για να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά οι διδάσκοντες και οι φοιτητές κατά την διάρκεια του εξαμήνου.

Για τους πρωτοετείς, η εγγραφή σας στο Helios θα γίνει μόλις παραλάβετε τους ηλεκτρονικούς κωδικούς (username & password) στο email  που δηλώσατε στην αίτηση προεγγραφής του Υπουργείου Παιδείας, μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στη Γραμματεία της Σχολής (κατάθεση δικαιολογητικών, βλ.σχετική προηγούμενη ανακοίνωση).

Προσοχή: οι εγγραφές στο Helios είναι ανεξάρτητες από τις επίσημες εγγραφές/δηλώσεις μαθημάτων στη Γραμματεία της Σχολής, οι οποίες θα γίνουν ηλεκτρονικά από το φοιτητολόγιο της Σχολής από 02 έως 20 Οκτωβρίου 2023 (θα υπάρξει νέα ανακοίνωση εντός των επόμενων ημερών).

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά