ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η Γ.Σ. της Σχολής (συνεδρίαση 23-10-2023) μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων, αποφασίζει την επιλογή των κάτωθι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής :

  1.  Βαρσάμος Ηρακλής
  2.  Γεωργίου Νικήτας-Βασίλειος
  3.  Καρποντίνης Ιωάννης
  4.  Κουντούρης Νικόλαος
  5.  Μερτήρη Ελένη
  6.  Τσιώλης Φώτιος
  7.  Χελιώτης-Χατζηδημητρίου Σπυρίδων

Οι επιλεγέντες θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 06-11-2023 Αίτηση Εγγραφής στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@metal.ntua.gr.

Download (DOC, 27KB)