ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 2-2-2024

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών στην έκτακτη συνεδρίασή της στις 2-2-2024, κατέληξε στο κάτωθι ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Σχολή Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.:

(α) Σέβεται τις ανησυχίες των φοιτητών, των καθηγητών και της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας για την ενδεχόμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα και κατανοεί τις κινητοποιήσεις. Η μεταρρύθμιση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την πάγια θέση της Συγκλήτου του ΕΜΠ, η οποία θεωρεί αδιαπραγμάτευτο το Δημόσιο – Αυτοδιοικούμενο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος, που αποτελεί εχέγγυο της Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας.

(β) Δηλώνει αποφασισμένη να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής αποστολής της. Όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, κατανοώντας την αγωνία των φοιτητών, θα αναζητήσει κατάλληλες λύσεις για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής/εξεταστικής διαδικασίας, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του νόμου και του συνταγματικά κατοχυρωμένου αυτοδιοίκητου των ΑΕΙ, χωρίς καμία ποσοτική ή ποιοτική έκπτωση.

(γ) Επισημαίνει την ανάγκη η κοινότητα της Σχολής και του ΕΜΠ να αντιμετωπίσει ενωμένη και συντεταγμένη και τις θεσμικές και χρηματοδοτικές πολιτικές, οι οποίες οδηγούν σε συρρίκνωση και υποβάθμιση το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και τη Δωρεάν Παιδεία. Η περικοπή του Τακτικού Προϋπολογισμού, η υποχρηματοδότηση της έρευνας, η υπονόμευση των πτυχίων μέσω της υποχρέωσης εγγραφής αποφοίτων κολλεγίων στα επιμελητήρια μεταξύ των οποίων και το ΤΕΕ, η σταδιακή περικοπή της δημόσιας μέριμνας για τις μεταπτυχιακές σπουδές, η μισθολογική συμπίεση των διδασκόντων και των εργαζομένων, η περικοπή της φοιτητικής μέριμνας, η διαρκής μείωση των μελών ΔΕΠ και η ταυτόχρονη αύξηση του σώματος των φοιτητών, έχουν φτάσει τις περισσότερες Σχολές του ΕΜΠ στα όρια της αντοχής τους.

(δ) Εκτιμά ότι οι μεταρρυθμιστικές εξαγγελίες της Κυβέρνησης, η απαξίωση και η ταπείνωση του δημόσιου Πανεπιστημίου και των λειτουργών του πλήττουν το δημόσιο χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ολέθριες για τον τόπο επιπτώσεις.

(ε) Καλεί την κυβέρνηση να σεβαστεί το άρθρο 16 του Συντάγματος και να μην καταθέσει το νομοσχέδιο περί ίδρυσης ιδιωτικών ΑΕΙ, και να ενισχύσει πραγματικά, με τρόπο ουσιαστικό και μετρήσιμο, τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση στη χώρα μας.

(στ) Εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για την εισαγγελική παραγγελία για τις Πρυτανικές Αρχές και τις Κοσμητείες των Σχολών, λαμβάνοντας υπόψη και την αντίστοιχη ομόφωνη απόφαση της Συνόδου Πρυτάνεων. Ενόψει των συνεχιζόμενων φοιτητικών κινητοποιήσεων, η εισαγγελική παρέμβαση επιβαρύνει μια ήδη τεταμένη κατάσταση. Τονίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι τόσο οι Πρυτανικές Αρχές όσο και οι Κοσμητείες των Σχολών κατέβαλαν και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλοποίηση της εκπαιδευτικής και εξεταστικής διαδικασίας και εγκρίνει και στηρίζει τις μέχρι σήμερα ενέργειές τους.

(ζ) Ζητά από τη Σύγκλητο του ΕΜΠ να υπερασπιστεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και την ακαδημαϊκή ελευθερία των διδασκόντων με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων νομικών ενεργειών.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Δ. Δαμίγος

Καθηγητής

Download (PDF, 177KB)