ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Σχετικά με την προφορική εξέταση των διπλωματικών εργασιών περιόδου Φεβρουαρίου 2024, σας ενημερώνουμε ότι η λήξη προθεσμίας παραδόσεως των διπλωματικών εργασιών είναι μέχρι και 12 Φεβρουαρίου 2024 ενώ η λήξη προθεσμίας για αποδοχή των διπλωματικών εργασιών είναι μέχρι και 19 Φεβρουαρίου 2024.

Σχετικά με την έναρξη και λήξη των προφορικών εξετάσεων των διπλωματικών εργασιών, θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωσή μας.