ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής (14/02/2024), οι  συμπληρωματικές εξετάσεις για τους φοιτητές που παρέδωσαν τη Διπλωματική εργασία,  έγινε αποδεκτή από τον επιβλέποντα και οφείλουν μέχρι  και 3 μαθήματα, θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως από 19 έως 23 Φεβρουαρίου 2024.

Οι ημερομηνίες παρουσιάσεων των Διπλωματικών εργασιών περιόδου Φεβρουαρίου 2024 θα είναι από 26 Φεβρουαρίου 2024 έως 08 Μαρτίου 2024.

Το πρόγραμμα παρουσιάσεων θα σας γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.