ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟΛΟΓΙΟ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές και τους φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 της Σχολής ότι το μάθημα της Ξένης Γλώσσας είναι πλέον μάθημα επιλογής γενικού υπόβαθρου. Αφορά στην ορολογία της Σχολής και μπορείτε να το επιλέξετε είτε στο 2ο είτε στο 4ο εξάμηνο.

Για όλους τους υπόλοιπους φοιτητές των προηγούμενων ετών ισχύουν τα κάτωθι:

  • Απαλλάσσονται εφόσον το επιθυμούν από τα Μαθήματα Aγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) κατά τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα του κύκλου σπουδών εφόσον είναι κάτοχοι διπλώματος επιπέδου Β2 και άνω
  • Κατά το 4ο εξάμηνο, η εξέταση στα ανωτέρω μαθήματα είναι υποχρεωτική καθώς αφορά στην ορολογία της Σχολής.
  • Ο βαθμός στην καρτέλα προκύπτει από τον μέσο όρο 3ου και 4ου εξαμήνου και καταχωρείται  στο 4ο εξάμηνο. Εάν υπάρχει απαλλαγή στο 3ο εξάμηνο καταχωρείται ο βαθμός εξέτασης του 4ου εξαμήνου.

Επομένως όλοι οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί από το ακαδ.έτος 20221-22 και παλαιότερα διατηρούν την υποχρέωση της Ξένης Γλώσσας και οφείλουν να το δηλώσουν στο 4ο εξάμηνο ανεξάρτητα εάν έχουν πάρει απαλλαγή στο 3ο εξάμηνο.