ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ “GAEA”

Το Πρόγραμμα GAEA είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανοικτής καινοτομίας που έχει σχεδιαστεί για καινοτόμους και κατόχους ιδεών που επιθυμούν να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν μια καινοτόμο ιδέα σε Startup. To πρόγραμμα αποτελείται από οκτώ (8) αντίστοιχους περιφερειακούς διαγωνισμούς καινοτομίας στις ακόλουθες χώρες: Σλοβακία, Σερβία, Πολωνία, Λιθουανία, Λετονία, Ουγγαρία, Τσεχία και Ελλάδα.  Οι καλύτερες ομάδες θα προχωρήσουν σε διαπεριφερειακό διαγωνισμό που θα εντοπίσει τις ομάδες που θα υποστηριχθούν με στόχο την ίδρυση μιας startup και την εμπορευματοποίηση της καινοτόμου ιδέας.

 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές με καινοτόμες ιδέες στο πεδίο της ενέργειας και των πρώτων υλών, δίνοντάς τους την ευκαιρία του επιχειρείν σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, αλλά και σε ερευνητές που θέλουν να αξιοποιήσουν την έρευνά τους για την επίλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων γύρω από την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης.

Download (DOCX, 37KB)

Download (DOCX, 26KB)