Ανακοίνωση για τη δημιουργία Ομάδων Πρακτικής Άσκησης Ι έως 24/04/2024

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών του ΕΜΠ, οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν το καλοκαίρι του 2024 την Πρακτική Άσκηση Ι, κι έχουν ολοκληρώσει όλα τα στάδια της εγγραφής τους, να προβούν στην δημιουργία 5 ομάδων των 15-20 ατόμων.

Σημειώνεται ότι γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία μιας διαδρομής που να εξυπηρετεί όσους φοιτητές εργάζονται κατά τη διάρκεια της περιοδείας. Η συγκεκριμένη διαδρομή θα οριστικοποιηθεί μόλις λάβουμε όλες τις απαντήσεις από τους φορείς. Όσοι φοιτητές επιθυμούν να επιλέξουν τη συγκεκριμένη διαδρομή παρακαλούνται να στείλουν e-mail με τεκμηρίωση στον επιστημονικό υπεύθυνο της Πρακτικής κ. Πέππα Αντώνη  peppas@metal.ntua.gr

Παρακαλούμε να γίνει ισοκατανομή μελών ανά ομάδα. Η κάθε ομάδα θα πρέπει να ορίσει δύο εκπροσώπους. Οι εκπρόσωποι των ομάδων θα πρέπει να αποστείλουν ονομαστική κατάσταση των  μελών των ομάδων τους στο praktiki1@metal.ntua.gr έως τις 24/04/2023.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι (κα. Ζ. Κερασοβίτου, 2ος Όροφος, Γραφείο 2.27, Τηλ:210-7722204 e mail praktiki1@metal.ntua.gr).

 

Αντώνης Πέππας
Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΑ της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ