ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής (συνεδρίαση 29-4-2024) μετά απο αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων, αποφασίζει την επιλογή των κάτωθι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής:

Αντωνιάδης Νικόλαος

Θεοχάρη Δέσποινα

Σκεντέρας Ντόρις

Οι επιλεγέντες θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 10-5-2024 αίτηση εγγραφής στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@metal.ntua.gr.

Download (DOC, 27KB)