ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ “ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ” ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Η Σύγκλητος του Ιδρύματος (συν. 17/05/2024) αποφάσισε ότι δεν θα χορηγηθεί η υποτροφία “Χρήστου Αργυρόπουλου” ακαδ. έτους 2023-2024 καθώς καμία αίτηση συμμετοχής δεν υποβλήθηκε.

Download (PDF, 153KB)