ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ “ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΜΠΕΝΑΡΔΟΥ” ΕΤΟΥΣ 2023

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ στη συνεδρ. 17/05/2024, αποφάσισε τη χορήγηση του “Βραβείου Γ. & Λ. Μπενάρδου” έτους 2023 σε φοιτητή της Σχολής Μ.-Μ.Μ. ο οποίος πληροί όλες τις προϋποθέσεις του εν λόγω Βραβείου.

Download (PDF, 193KB)