ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗ “ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΕΚ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ” ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Σύμφωνα με την απόφαση της 7ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου (06.06.2024) θα χορηγηθεί η υποτροφία στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών ακαδ. έτους 2022-2023 στον κ. Ρ.Μ. του Α. φοιτητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, καθώς πληροί τους όρους αυτής.

Download (PDF, 154KB)