ΜΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ “ΧΡ. ΓΚΑΝΙΩΤΗ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ” ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023

Σύμφωνα με την απόφαση της 7ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου (06.06.2024) δεν θα χορηγηθεί η υποτροφία “Χρ. – Γκανιώτη – Παπαγεώργη” έτους 2023, δεδομένου ότι ο μοναδικός υποψήφιος που κατέθεσε αίτηση, δεν  πληροί τους όρους αυτής.

Download (PDF, 139KB)