Αναπλήρωση μαθήματος “Μηχανική Προπαρασκευή & Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων ΙΙ”

Ανακοινώνεται στους φοιτητής του 6ου Εξαμήνου ,ότι η αναπλήρωση του μαθήματος  “Μηχανική Προπαρασκευή & Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων ΙΙ” της Τετάρτης 17 Μαΐου 2017 θα γίνει την Δευτέρα 29 Μαΐου στην αίθουσα 101 και ώρα 10:45-12:30.