Εκπαιδευτική εκδρομή 2ου εξαμήνου στο πλαίσιο του μαθήματος “Γεωλογία ΙΙ”

Σχετικά με την εκπαιδευτική εκδρομή του 2ου εξαμήνου, στο πλαίσιο του μαθήματος Γεωλογία ΙΙ, την Τρίτη 23 Μαΐου, η αναχώρηση θα γίνει στις 8:15 από την πλατεία στο «περίπτερο».

Υπενθυμίζεται ότι χρειάζονται παπούτσια κατάλληλα για την ύπαιθρο καθώς και αδιάβροχο, ανάλογα βέβαια με τις καιρικές συνθήκες.