Ορθή Επανάληψη Προγράμματος Εξετάσεων Εαρινών Εξαμήνων 2016-17

  • Αλλαγή εξέτασης του μαθήματος “Γεωλογία ΙΙ” από Πέμπτη 22-6-2017 σε Τετάρτη 21-6-2017 και ώρα 15:00 στο κτίριο Χημικών Μηχανικών Αμφιθέατρο 1 & 2
  • Αλλαγή εξέτασης του μαθήματος “Μεταλλευτική Οικονομία ” από Τρίτη 27-6-2017 σε Παρασκευή 16-6-2017 και ώρα 15:00 στην αίθουσα 102 κτιρίου Μεταλλειολόγων.

 

Ορθη επανάληψη πρόγρ εξετ Ιουνίου 2016-17