Ανακοίνωση για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων των διπλωματικών εργασιών περιόδου Φεβρουαρίου 2018

Ανακοινώνεται στους τελειόφοιτους της Σχολής, ότι oι ημερομηνίες διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων των διπλωματικών εργασιών της Σχολής, περιόδου Φεβρουαρίου 2018 τροποποιούνται ως εξής:

  • 16.02.18 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών   εργασιών.
  • 20.02.18 Λήξη προθεσμίας κατάθεσης εγγράφου αποδοχής των διπλωματικών εργασιών από τον επιβλέπων στη Γραμματεία.
  • 05.03.18   Έναρξη προφορικών εξετάσεων Δ.Ε.
  • 16.03.18   Λήξη προφορικών εξετάσεων Δ.Ε.
  • 19.03.18   Κατάθεση βαθμολογίας