Εξετάσεις Εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Κρυσταλλογραφία

Για τους φοιτητές της Σχολής μας παλαιότερων ετών που δεν ενημερώθηκαν για την εξέταση του εργαστηριακού μέρους της ορυκτολογίας, την Κρυσταλλογραφία, υπάρχει η δυνατότητα να εξεταστούν την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου στην αίθουσα Μικροσκοπίων Πετρογραφίας, στις 11:00–13:00. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν πρώτα e-mail στο eliasch@metal.ntua.gr δηλώνοντας την επιθυμία τους να συμμετέχουν ώστε να γίνει η οργάνωση των τμημάτων.

Ο διδάσκων

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης