Ανακοίνωση για το μάθημα: «Τεχνικές Σχεδιάσεις – Μηχανολογικό Σχέδιο/ CAD» 2ου Εξαμήνου

Το μάθημα «Τεχνικές Σχεδιάσεις – Μηχανολογικό Σχέδιο/ CAD» θα ξεκινήσει την Τετάρτη 21/2/2018. Θα γίνει μία εισαγωγική παρουσίαση στο Αμφιθέατρο 01, η οποία θα περιλαμβάνει:

Τον τρόπο διεξαγωγής και εξέτασης του μαθήματος

Εισαγωγή στο τεχνικό σχέδιο

Βασικές αρχές σχεδίασης τυποποίησης

Παραδείγματα τεχνικών σχεδίων

Στη συνέχεια θα γίνει χωρισμός των σπουδαστών σε δύο τμήματα.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο κτίριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΚΗΥ) στην αίθουσα

ΔΕΠΥ Α  (βλέπε χάρτη στο συνημμένο αρχείο).

Θα γίνονται σύντομες θεωρητικές παρουσιάσεις και θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο πρακτικό μέρος με στόχο την πραγματοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων σχεδίων.

 

Download (PDF, 180KB)