Ανακοίνωση για το μάθημα “Κοιτασματολογία” 4ου εξαμήνου

Τα μαθήματα του υποχρεωτικού μαθήματος “Κοιτασματολογία” του 4ου εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 22/2/2018 και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 28/2 και σύμφωνα με λίστες που θα ανακοινωθούν.